Authors Posts by Black Coffee

Black Coffee

32 POSTS 0 COMMENTS
Dùng thời gian để suy nghĩ, lá gan để hành động.
Khi đã hành động rồi thì đừng suy nghĩ.