Đất Nhơn Trạch đang chào bán

Duy Nguyễn
Duy Nguyễn
Duy Nguyễn
Duy Nguyễn
Duy Nguyễn
Duy Nguyễn

1,5 hecta. đất Phước Khánh, đã tách sẵn thửa nhỏ,

3,700,000/m2 15,579m2
Xã Phước Khánh
Duy Nguyễn
Duy Nguyễn
Duy Nguyễn
Duy Nguyễn
Duy Nguyễn

Đất vườn sát vách tái định cư Phú Đông

2,500,000/m2 12,518m2
Xã Phú Đông
Duy Nguyễn
Duy Nguyễn

1278m2 đất ven sông xã Phước Khánh

1,900,000/m2 1,278m2
Xã Phước Khánh
Duy Nguyễn

Đất biệt thự xã Phú Đông

5,800,000/m2 1,000m2
Xã Phú Đông