Đất Nhơn Trạch đang chào bán

2,600,000/m2 1,113m2
Xã Phú Đông
2,500,000/m2 12,518m2
Xã Phú Đông