Phong Thủy Nhơn Trạch tràn đầy sinh khí.

Thuật phong thuỷ cho rằng, khí là bản nguyên của sự vật, nó biến hoá vô cùng, nó có thể biến thành nước, cũng có thể tích tụ lại thành sông thành núi. Trong cuốn “Thuỷ long   kinh” của Tưởng Bình Giai đời Minh luận  về “Khí  cơ  diệu  vận” có  nói  rằng: “Thái  thuỷ duy nhất  khí, mạc tiên  vu  thuỷ. Thuỷ trung tích trọc, toại thành sơn xuyên. Kinh vân: khí giả, thuỷ chi mẫu. Thuỷ giả, khí chi tử. Khí hành tắc thuỷ tuỳ, nhi thuỷ chỉ tắc khí chỉ, tử mẫu đồng  tình, thuỷ khí  tương trục dã.  Phu dật vu địa ngoại nhi hữu tích giả vi thuỷ, hành vu địa trung nhi vô hình giả vi khí. Biểu lí đồng dụng, thử tạo hoá chi diệu dụng, cố sát địa trung chi khí xu đông xu tây, tức kỳ thuỷ chi hoặc khứ hoặc lai nhi tri chi hĩ. Hành long tất thuỷ phụ, khí chỉ tất hữu thuỷ giới. Phụ hành long giả thuỷ, cố sát thuỷ chi sở lai nhi tri long khí phát nguyên chi thuỷ, chỉ long khí giả diệc thuỷ, cố sát thuỷ chi sở giao nhi tri long khí dung tụ chi xử.”

Dịch:

Bắt nguồn duy nhất chỉ có khí, trước tiên là ở nước. Trong nước tích tạp vật biến thành sông thành núi.   Trong kinh nói rằng: Khí là   mẹ của nước, nước là con của khí.  Khí đi nước cũng theo, khí dừng thì nước cũng
dừng, mẹ con đồng lòng, khí nước cùng theo nhau. Tràn trên mặt đất mà để lại dấu tích là nước, đi trong lòng đất mà vô hình là khí. Đó là điều kỳ diệu của tạo hoá, nhìn khí trong đất đi hướng đông hướng tây tức là sẽ biết nước hoặc đi hoặc lại. hành long cần nước phụ trợ, khí dừng sẽ có ranh giới nước. Trợ giúp hành long là nước, nhìn nước đến sẽ biết khởi nguồn của long khí. Dừng long khí cũng là nước, nhìn nước giao nhau sẽ biết nơi quy tụ long khí). Từ đó có thể thấy, sơn mạch (dãy núi) và hà lưu (sông ngòi) đều có thể thống nhất trong “khí”, đi tìm sinh khí chính là cần phải quan sát hướng đi của sông núi.

Bản đồ địa hình Nhơn Trạch
Bản đồ địa hình Nhơn Trạch

Quan sát bản đồ ta thấy: 3 Con sông Xoài Rập, Đồng Tranh, Thị Vãi gần như bao quanh Nhơn Trạch, phía Bắc Nhơn Trạch cách không xa là núi Chứa Chan nếu dựa theo “Thủy Long Kinh” của Tưởng Bình Giai thì Nhơn Trạch là nơi đi qua của các luồng sinh khí.

Phong Thủy Nhơn Trạch tràn đầy sinh khí.
Bạn chấm mấy sao?