Ăn gì - Đi đâu

Cá buôi sông Thị Vải

Chuối già Long Tân

Bánh canh cá Nhơn Trạch

Cá nâu rừng Sác

Tôm chì Nhơn Trạch ngâm mắm độc nhất vô nhị

Cá thòi lòi – Đặc sản vùng nước lợ Nhơn Trạch

Về Nhơn Trạch ăn cá đối nước lợ

Về xứ bắt vọp

Muốn ăn rau chại phải “chạy” về Nhơn Trạch

SHARE

Ăn gì - Đi đâu