Chính sách về Quyền riêng tư

HuyenNhonTrach.com (viết tắt là HNT) cam kết bảo vệ sự riêng tư của tất cả khách truy cập và người dùng của HNT.

Vui lòng đọc các chính sách về Quyền riêng tư bên dưới để hiểu rõ cách chúng tôi sử dụng và bảo vệ những thông tin do bạn cung cấp.

Thông tin Cookie

Chúng tôi lưu trữ thông tin về việc bạn sử dụng cookie khi truy cập vào website của chúng tôi nhằm mục đích phân biệt bạn với những người dùng khác, đồng thời giúp bạn có thể trải nghiệm đầy đủ và đúng đắn nhất HNT.

Khi tiếp tục duyệt website HNT đồng nghĩa với việc bạn đồng ý cho phép chúng tôi sử dụng Cookie.

Bạn hoàn toàn có thể chặn các Cookie bằng cách kích hoạt cài đặt trên trình duyệt của mình. Tuy nhiên, nếu bạn quyết định chặn tất cả Cookie (gồm cả những Cookie cần thiết) có thể bạn sẽ không truy cập được tất cả hoặc một phần website HNT.

Thu thập thông tin khác

Khi bạn truy cập vào HNT, bạn có thể được đề nghị cung cấp những thông tin nhất định về bản thân gồm có tên, điện thoại, emai, … Chúng tôi cũng có thể thu thập những thông tin về cách bạn sử dụng website HNT cũng như những thông tin từ các nhận xét, bình luận bạn đăng lên website hoặc/và các email bạn gửi cho chúng tôi.

Nếu bạn đăng ký thành viên của HNT thì địa chỉ email và mật khẩu của bạn sẽ được lưu trữ và mã hóa trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Thông tin thành viên sẽ không bao giờ được tiết lộ cho bất kỳ ai.

Tiết lộ thông tin

Thông tin của bạn cung cấp sẽ được lưu trong các máy tính được bảo mật cao đặt tại Hoa Kỳ và có thể được truy cập bởi nhân viên của HNT hoặc những người làm việc cho HNT vì những mục đích đề ra trong chính sách này hoặc những mục đích khác được bạn chấp thuận.

Chúng tôi cũng có thể chuyển thông tin tổng hợp được về việc sử dụng website cho các bên thứ ba, nhưng thông tin này sẽ không bao gồm thông tin có thể được sử dụng để xác định ra bạn.

Trừ khi được pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ không chia sẻ, bán hoặc phân phối bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp mà không có sự đồng ý của bạn.

Cuối cùng, nếu HNT tham gia vào một liên doanh hoặc được bán hay sáp nhập với một doanh nghiệp khác, thông tin của bạn có thể được tiết lộ cho những đối tác kinh doanh hoặc chủ sở hữu mới của chúng tôi.

Quyền lợi của bạn

Bạn có quyền đề nghị chúng tôi không xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị.

HNT có thể chứa những liên kết đến từ các trang web của mạng lưới đối tác, nhà quảng cáo và các bên liên kết của chúng tôi. Nếu bạn truy cập một liên kết dẫn đến trang web bất kỳ trong số đó, xin vui lòng lưu ý rằng những trang web này có chính sách về quyền riêng tư của riêng họ và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào về những chính sách đó.

Bảo mật và lưu trữ dữ liệu

Chúng tôi sử dụng những biện pháp bảo mật tiên tiến để bảo vệ thông tin của bạn không bị truy cập bởi những người không được phép và ngăn chặn việc xử lý trái phép, vô tình mất mát, tiêu hủy và tổn hại.

Truy cập và cập nhật

Bạn có quyền xem các thông tin được lưu trữ về bạn và có thể đề nghị chúng tôi tiến hành bất kỳ thay đổi nào cần thiết để đảm bảo thông tin đó là chính xác và được cập nhật. Nếu bạn muốn làm việc này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Thay đổi về Quyền riêng tư

HNT có thể cập nhật bất kỳ thay đổi nào liên quan đến quyền riêng tư và nội dung cập nhật mới sẽ được trìn bày ngay tại trang Quyền riêng tư mà bạn đang đọc.

Liên hệ

Tất cả ý kiến hoặc yêu cầu liên quan đến việc HNT sử dụng thông tin của bạn đều được hoan nghênh và bạn có thể gởi email đến địa chỉ bbt.hnt@gmail.com.

Tuyên bố về Quyền riêng tư được cập nhật vào ngày 30/04/2018.