Chính thức có hướng dẫn thực hiện quyết định 03

Hướng dẫn việc lập bản vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể trong hồ sơ tách thửa đất đã được liên Sở Xây dựng – Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành vào ngày 16/04/2018.

Hướng dẫn việc lập bản vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể trong hồ sơ tách thửa đất

Căn cứ Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của UBND tỉnh quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Sau khi xem xét góp ý của UNBD các huyện; liên Sở Xây dựng – Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn lập bản vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể, áp dụng cho các trường hợp phải lập bản vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể khi thực hiện tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Sau đây là nội dung chi tiết của hướng dẫn:

huong-dan-01

huong-dan-02

huong-dan-03

huong-dan-04

huong-dan-05

Chính thức có hướng dẫn thực hiện quyết định 03
5 (100%) 1 vote