Chưa chấp nhận rút ngắn thời gian đối với người đã tiêm vắc xin AstraZeneca

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành văn bản về việc rà soát, đánh giá lại việc lập danh sách, tổ chức tiêm vaccine COVID-19 cho người dân trên địa bàn trong thời gian qua.

Theo UBND tỉnh, qua triển khai 11 đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 cho thấy, còn rất nhiều tồn tại như: lúng túng trong việc lập danh sách, tổng hợp, rà soát tại các đối tượng của cơ quan, địa phương; vẫn còn một số doanh nghiệp thực hiện 3 tại chỗ, những ngành hàng thiết yếu, tuyến đầu phát triển kinh tế chưa được tiêm mũi 1. Có hiện tượng “vượt rào” mũi 2 được tiêm sớm hơn thời gian quy định.

Để chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế nêu trên và tập trung phủ mũi 1 cho 100% người dân từ 18 tuổi trở lên đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, sau đó mới tiếp tục kế hoạch tiêm mũi 2. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục ngay việc chậm trễ, lúng túng trong việc tổng hợp, rà soát, quản lý các đối tượng tiêm chủng thuộc phạm vi, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tổ chức kiểm tra các đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ thực hiện nội dung này, từ đó có phương án điều chỉnh, quản lý phù hợp.

Giao Ban quản lý các khu công nghiệp, Sở Lao động – thương binh và xã hội theo chức năng khẩn trương rà soát số liệu công nhân lao động chưa được tiêm mũi 1 tại các công ty, doanh nghiệp thực hiện 3 tại chỗ trong và ngoài các khu công nghiệp về Sở y tế. Chủ tịch UBND huyện, thành phố báo cáo số liệu dân số từ 18 tuổi trở lên không phân biệt quốc gia dân tộc chưa tiêm mũi 1 về Sở Y tế.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra công tác tiếp nhận quản lý phân bổ vắc xin trong thời gian qua để có kế hoạch phân bổ phù hợp. Tập trung triển khai thực hiện việc tiêm chủng theo quan điểm chỉ đạo của đồng chí Bí thư tỉnh ủy. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống, các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn thực hiện nghiêm công tác tiêm chủng trên địa bàn đảm bảo đúng khoảng cách, đúng đối tượng thời gian khoảng cách 2 mũi theo quy đinh. UBND tỉnh chưa chấp nhận chủ trương rút ngắn thời gian khoảng cách đối với người đã tiêm vắc xin AstraZeneca khi trên địa bàn chưa đạt 100% người từ 18 tuổi trở lên tiêm 1 mũi. Do đó, việc tiêm sớm hơn khi chưa có ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh là trái với chỉ đạo và chịu hoàn toàn trách nhiệm…

Xem thêm: Đồng Nai thực hiện tiêm 500 ngàn liều vaccine AstraZeneca

Trang


Bài viết liên quan

2,600,000/m2 1,113m2
Xã Phú Đông
2,500,000/m2 12,518m2
Xã Phú Đông
3,600,000/m2 23,177m2
Xã Phước Khánh