Chùa Khánh Lâm

Địa điểm: ấp I, xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch

Năm xây dựng: thế kỷ XIX

Hệ phái: Lâm Tế Chánh Tông, nay là Thiên Thai Giáo Quán Tông
Trang 251 - Chua Khanh Lam

Trang 252 - Chua Khanh Lam

Loading...
Chùa Khánh Lâm
Bạn chấm mấy sao?