Công ty TNHH Jeong San Vina

Công ty TNHH Jeong San Vina là một trong những công ty thuộc tập đoàn Taekwang. Tập đoàn Taekwang và các công ty thành viên đã phát triển thành những công ty tốt nhất trong ngành công nghiệp dựa trên công nghệ tiên tiến và bí quyết của họ.

header-bg-club

Hình ảnh thực tế từ một dự án của Công ty TNHH Jeong San Vina

Tên chính thức: Công ty TNHH Jeong San Vina.
Tên giao dịch: Taekwang Jeongsan Country Club.
Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động thể thao.
Ngày bắt đầu hoạt động: 22.11.2007

Chủ sở hữu: Lee Hyung Jin.

Địa chỉ: Cù Lao ông Cồn, xã Đại Phước – Huyện Nhơn Trạch – Đồng Nai.
Điện thoại/Fax: 061 356 1535 / –
Email: booking@jeongsanccvietnam.com
Website: http://www.jeongsancc.com.vn

Ngành nghề kinh doanh

  • Hoạt động thể thao.

Đơn vị thành viên

Văn phòng đại diện


Bài viết liên quan