Duy Nguyễn
Duy Nguyễn

Chỉ còn lại duy nhất 1 lô đất vườn

2,600,000/m2 1,113m2
Xã Phú Đông
Duy Nguyễn
Duy Nguyễn
Duy Nguyễn
Duy Nguyễn
Duy Nguyễn
Duy Nguyễn
Duy Nguyễn

1,5 hecta. đất Phước Khánh, đã tách sẵn thửa nhỏ,

3,700,000/m2 15,579m2
Xã Phước Khánh
Duy Nguyễn
Duy Nguyễn
Duy Nguyễn