Điều khoản sử dụng

Thỏa thuận các Điều khoản sử dụng dịch vụ (sau đây gọi là “Thỏa thuận”) được lập ra giữa bạn (“bạn”) và chúng tôi (website huyennhontrach.com gọi tắt là “HNT”, “website HNT”) về việc sử dụng một phần bất kỳ hay tất cả các loại dịch vụ (“Dịch vụ”) của HNT.

Từ “bạn” để chỉ tất cả các cá nhân hoặc/và các tổ chức truy cập vào website HNT.

Theo thời gian, chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản sử dụng và sẽ cập nhật những thay đổi ngay tại trang Điều khoản sử dụng. Nếu bạn không đồng ý, hoặc không thể thực hiện theo Thỏa thuận đã được sửa đổi, bạn không nên sử dụng website.

Bạn sẽ được coi là đã chấp nhận Thỏa thuận đã được sửa đổi nếu bạn tiếp tục sử dụng website sau khi có bất kỳ sửa đổi nào được đăng trên website. Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho bất cứ ai ở bất kỳ thời điểm nào.

Độ tuổi yêu cầu

Để sử dụng website HNT, bạn phải từ 18 tuổi trở lên. Nếu bạn không đủ 18 tuổi hoặc không đồng ý, xin vui lòng đừng cố gắng để truy cập website HNT.

Đăng ký thành viên

Trong trường hợp bất kỳ khu vực của website HNT đòi hỏi bạn phải đăng ký trước khi được quyền truy cập, bạn phải đồng ý cung cấp thông tin trung thực, bao gồm tên email và số điện thoại hợp lệ (“thông tin tài khoản”). Bạn đồng ý cung cấp thông tin tài khoản chính xác và cập nhật thông tin tài khoản của bạn chính xác. Website HNT sẽ sử dụng thông tin tài khoản của bạn phù hợp với Chính sách Quyền riêng tư có thể tìm thấy tại https://huyennhontrach.com/chinh-sach-ve-quyen-rieng-tu.html.

Bạn có trách nhiệm giữ bí mật thông tin tài khoản của bạn đồng thời bạn đồng ý thông báo cho chúng tôi ngay lập tức nếu bất kỳ ai sử dụng trái phép thông tin tài khoản của bạn.

HNT sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất phát sinh nào từ việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn. Bạn đồng ý bồi thường và không tổn hại đến HNT, các đối tác, khách truy cập cho bất kỳ việc sử dụng trái phép hoặc bất hợp pháp tài khoản của bạn.

Hạn chế

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không: (i) Sử dụng website HNT để tái sản xuất, truyền tải, hiển thị hoặc phân phối tài liệu có bản quyền trong môi trường trung gian hoặc thông qua bất kỳ phương tiện nào mà không có sự cho phép của HNT bằng văn bản; (ii) Sao chép, lưu trữ, chỉnh sửa hoặc thay đổi bằng bất kỳ cách nào bất kỳ nội dung cung cấp trên website HNT; hoặc (iii) Sử dụng HNT bằng bất kỳ cách nào mà vi phạm các điều khoản của thỏa thuận này.

Bạn cũng đồng ý rằng bạn sẽ không: (a) Mạo nhận hoặc xuyên tạc bất kỳ người nào hoặc tổ chức nào, (b) tham gia gửi thư rác, thu thập cơ sở dữ liệu, hoặc bất kỳ hoạt động khác với mục đích có được danh sách người sử dụng hoặc các thông tin khác hoặc cố (c) truy cập trái phép vào hệ thống máy tính khác thông qua trang web.

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng website HNT với bất cứ cách nào mà có thể gây tổn hại, vô hiệu hóa, quá tải, hoặc làm suy giảm website hoặc gây trở ngại với việc sử dụng của những người khác tại website HNT.

Thời hạn

Thoả thuận này có hiệu lực cho đến khi được chấm dứt bởi bạn hoặc bởi chúng tôi.

Phủ nhận

Bạn phải tự chịu rủi ro khi sử dụng website HNT. Trong phạm vi tối đa cho phép của pháp luật áp dụng, HNT từ chối mọi bảo đảm, thể hiện rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn, ngụ ý bảo đảm về tính thương mại, phù hợp cho một tiêu đề cụ thể, mục đích và không vi phạm.

HNT không đại diện hoặc đảm bảo rằng việc sử dụng các kết quả website HNT (bao gồm tất cả các nội dung của nó) sẽ được chính xác, đáng tin cậy, không bị gián đoạn hoặc không có lỗi.

HNT có thể thay đổi, gián đoạn hoặc đình chỉ bất cứ khía cạnh hoặc tính năng của website này thậm chí không cho phép bạn sử dụng một phần hay tất cả dịch của website. Nếu website HNT lựa chọn để sửa đổi, đình chỉ, hoặc chấm dứt website, chúng tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba.

HNT không đại diện, hoặc đảm bảo rằng website này sẽ tránh khỏi mất mát, phá hủy, thiệt hại, tham nhũng, tấn công, virus, can thiệp, xâm nhập an ninh, hoặc khác, và HNT từ chối bất cứ trách nhiệm pháp lý có liên quan.

(Hiệu lực từ ngày 30/04/2018)