Đồng Nai bỏ ‘giấy đi đường’ cho công nhân đi làm việc

Ngày 7-10, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành văn bản về việc bãi bỏ giấy đi đường đối với người lao động tham gia lưu thông từ nơi cư trú đến nơi làm việc trên địa bàn. 

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động đi làm, hỗ trợ cho doanh nghiệp từng bước khôi phục kinh tế, chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai quyết định bỏ nội dung cấp giấy xác nhận người lao động di chuyển hằng ngày từ nơi cư trú đến công ty làm việc. 

Trong quá trình di chuyển đi làm, người lao động phải đeo thẻ nhân viên, mặc đồng phục doanh nghiệp (nếu có) khi đi qua các chốt kiểm soát. Đồng thời, người lao động sử dụng điện thoại thông minh phải cài đặt ứng dụng PC-COVID để sử dụng mã QR xác nhận tiêm chủng. 

Trường hợp không có điện thoại thông minh thì xuất trình giấy xác nhận đã tiêm vắc xin (ít nhất 1 mũi và sau 14 ngày) hoặc giấy xác nhận đã khỏi bệnh COVID-19 dưới 6 tháng. 

Giao Công an tỉnh và UBND các địa phương chỉ đạo các lực lượng chức năng, các chốt kiểm soát tạo điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp, người lao động tham gia lưu thông từ nơi cư trú đến nơi làm việc được thuận lợi, an toàn phòng chống dịch. 

UBND huyện, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện các biện pháp bảo đảm quản lý chặt “vùng đỏ”, giữ an toàn và mở rộng các “vùng xanh” tại địa phương. 

Ban quản lý các khu công nghiệp, Sở Lao động – thương binh và xã hội phối hợp với các ngành liên quan, UBND cấp huyện thông báo đến doanh nghiệp, đồng thời theo dõi, giám sát việc thực hiện của doanh nghiệp, chủ động xử lý các tình huống trong thẩm quyền.

Xem thêm: Đồng Nai đón 2.345 công dân ở TP.HCM và Bình Dương về địa phương

Trang


Bài viết liên quan

1,900,000/m2 1,060m2
Xã Phước Khánh
2,600,000/m2 1,113m2
Xã Phú Đông
23,000,000/m2 110m2
Xã Phú Đông