Đồng Nai không thu học phí học kỳ I năm học 2021 – 2022

Thường trực HĐND tỉnh vừa có văn bản gửi UBND tỉnh thống nhất áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn để xây dựng trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết về không thu học phí, cấp bù học phí học kỳ I năm học 2021 – 2022.

Trước đó, UBND tỉnh có văn bản trình Thường trực HĐND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết về không thu học phí, cấp bù học phí học kỳ I năm học 2021 – 2022 do dịch bệnh COVID-19. Theo đề nghị của UBND tỉnh thì phạm vi điều chỉnh là các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên địa bàn tỉnh (công lập và ngoài công lập được cấp phép). Đối tượng áp dụng là học sinh, học viên đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh (công lập và ngoài công lập được cấp phép).

Thời gian thực hiện học kỳ I năm học 2021 – 2022, từ tháng 9-2021 đến tháng 12-2021. Mức cấp bù học phí cho các cơ sở giáo dục công lập, hỗ trợ học phí cho học sinh các cơ sở giáo dục ngoài công lập (được cấp phép) bằng mức thu học phí năm học 2021-2022 đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 30/7/2021.

Xem thêm: TP.HCM gửi phương án đi lại tới 4 tỉnh

Trang


Bài viết liên quan

7,900,000/m2 4,526m2
Xã Phước Khánh
4,800,000/m2 15,927m2
Xã Phước Khánh
2,400,000/m2 9,816m2
Xã Phú Đông