Đồng Nai siết chặt việc lưu thông từ 20.9

Vào lúc 23 giờ 30 ngày 19.9, UBND tỉnh Đồng Nai bất ngờ ra văn bản (số 11339) tăng cường kiểm soát việc tham gia lưu thông, di chuyển giữa các vùng trong trạng thái bình thường mới từ 0 giờ sáng 20.9.

Theo văn bản UBND tỉnh Đồng Nai ban hành, để thống nhất thực hiện việc quản lý, tham gia lưu thông, đi lại theo kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh khuyến khích người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng quản lý di chuyển nội địa “VNEID” do Bộ Công an phát hành để khai báo, quét mã QR tại các chốt kiểm soát và cài đặt, sử dụng ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử để chứng minh đã được tiêm vắc xin.

Theo đó, đối với cấp huyện, cấp xã vùng xanh: Có tỉ lệ dưới 60% người trên 18 tuổi được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin (áp dụng Chỉ thị 15), từ 60 – 70% người tiêm 1 mũi vắc xin (áp dụng Chỉ thị 19) và trên 70% (áp dụng bình thường mới).

Lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt.

Giao UBND cấp xã quản lý việc đi lại trong nội bộ xã của toàn bộ người dân đang thường trú, tạm trú trên địa bàn; cấp, quản lý việc sử dụng giấy đi đường cho người có nhu cầu cấp thiết đi lại giữa các xã vùng xanh trong địa bàn huyện, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.

Giao UBND huyện thị, thành phố cấp, quản lý việc sử dụng giấy đi đường cho người có nhu cầu cấp thiết đi, đến các huyện, thành phố vùng xanh trong tỉnh hoặc đi đến huyện, thành phố vùng đỏ, cam, vàng trong tỉnh (không được trở lại vùng xanh cho đến khi huyện, thành phố đó trở thành vùng xanh), đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.

Đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan, đơn vị nhà nước, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn cấp huyện mà nơi làm việc và nơi ở khác xã, khác huyện do thủ trưởng đơn vị cấp giấy đi đường, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.

Xem thêm: Đồng Nai tìm giải pháp công nghệ để quản lý người dân ra đường sau ngày 20-9

Trang


Bài viết liên quan

4,200,000/m2 1,000m2
Xã Phước Khánh
7,900,000/m2 9,889m2
Xã Phú Hữu
2,600,000/m2 1,113m2
Xã Phú Đông