Huyện Nhơn Trạch đang từng bước phát triển lên đô thị loại II

Theo như dự án đề ra thì huyện Nhơn Trạch đến năm 2030 sẽ trở thành đô thị loại II. Trọng tâm phát triển của huyện sẽ là ngành công nghiệp. Muốn làm được điều đó, đầu tiên huyện Nhơn Trạch phải có những bước chuyển mình mạnh mẽ về cơ sở hạ tầng và kinh tế.

Đột phá trong công nghiệp của huyện

Trong những năm gần đây, lãnh đạo huyện Nhơn Trạch luôn quan tâm đến việc đầu tư và phát triển lĩnh vực công nghiệp. Lãnh đạo huyện luôn quan tâm và dành thời gian để gặp các doanh nghiệp trên địa bàn.

huyen-nhon-trach-dang-tung-buoc-phat-trien 

Cơ sở hạ tầng của huyện đang ngày càng phát triển để hướng tới đô thị loại II

Ngoài ra, sau khi lắng nghe, lãnh đạo luôn tìm ra phương hướng tháo gỡ, biện pháp hỗ trợ những khăn trong quá trình thực hiện.

Đặc biệt, huyện Nhơn Trạch luôn quan trọng các công tác liên quan đến thủ tục hành chính. Để mang đến cho các nhà đầu tư trên thị trường một môi trường kinh doanh thuận lợi và năng động nhất.

Chính nhờ vậy mà trong thời gian gần đây, huyện Nhơn Trạch đã có nhiều bước tiến bộ vượt bậc. Điều đặc biệt là ngành công nghiệp được đẩy mạnh nhưng vấn đề môi trường vẫn luôn đảm bảo. Nguồn lực lao động cho ngành cũng không gấp rút cần đến lao động ngoài tỉnh. Đây là một dấu hiệu tích cực cho ngành công nghiệp huyện Nhơn Trạch.

Song song với việc phát triển ngành công nghiệp, huyện Nhơn Trạch còn chú trọng phát triển cả cơ sở hạ tầng. Trong những năm trở lại đây, huyện đã cố gắng làm tất cả những tuyến đường chính thành đường nhựa. Đồng thời huyện còn triển khai thêm mô hình giao thông huyết mạch để liên kết các địa phương, các vùng lân cận.

Nếu nhìn chung, cơ sở hạ tầng của huyện Nhơn Trạch đã có nhiều bước phát triển vượt bậc. Đây là một bước tiến quan trọng để huyện hội nhập và phát triển hơn nữa trong tương lai.

Đô thị mới mang diện mạo mới

Theo như đồ án điều chỉnh quy hoạch huyện thì đến năm 2-30 huyện Nhơn Trạch sẽ có bước tiến mới và trở thành vùng kinh tế động lực.

Huyện sẽ tập trung đẩy mạnh các KCN tập trung, các dịch vụ thương mại, du lịch, đô thị mới,…Trong thời gian sắp tới, huyện sẽ trở thành một trong các trung tâm văn hóa, kinh tế, khoa học – kỹ thuật của tỉnh.

Tại Đại hội Đảng bộ huyện Nhơn Trạch lần thứ V, Bí thư Huyện ủy Quách Hữu Đức cho biết, thời gian tới, huyện sẽ tập trung khai thác mọi nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, mở rộng không gian, tăng cường quản lý và xây dựng văn hóa đô thị có sức hấp dẫn lớn về môi trường đầu tư và tính cạnh tranh, phát triển bền vững, hài hòa với môi trường, đáp ứng ngày càng tốt hơn vai trò là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ, dịch vụ của tỉnh và là đô thị công nghiệp trong vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam bộ.

Loading...
Huyện Nhơn Trạch đang từng bước phát triển lên đô thị loại II
1 (20%) 1 vote