Nhơn Trạch 60 dự án phải sử dụng đất lúa

 Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của H.Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã được UBND tỉnh phê duyệt thì có 60 dự án phải sử dụng đất lúa với diện tích hơn 1.433ha.

Ruộng lúa Nhơn Trạch

Đất lúc Nhơn Trạch(Đồng Nai). Ảnh: Internet

Những dự án phải sử dụng đất lúa nhiều là các dự án khu dân cư với khoảng 32 dự án có tổng diện tích hơn 1.433ha, trong đó khoảng 655ha đất lúa và 26 dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật có diện tích 1.226ha, sử dụng vào 360ha đất lúa. Ngoài ra, các dự án công nghiệp, thương mại dịch vụ cũng sử dụng nhiều đất lúa.

Các dự án sử dụng đất lúa phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và các quy hoạch ngành liên quan mới có thể triển khai. Nếu không phù hợp quy hoạch, buộc phải điều chỉnh các quy hoạch cho đồng nhất mới có thể triển khai các dự án. Trong quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, H.Nhơn Trạch sẽ rà soát lại các dự án, nếu đảm bảo các quy định để thực hiện sẽ cập nhật quy hoạch vào giai đoạn tới, trường hợp không phù hợp quy hoạch hoặc quá thời hạn quy định mà chưa thực hiện sẽ bị thu hồi.  

Nguồn: Baodongnai.vn


Bài viết liên quan

1278m2 đất ven sông xã Phước Khánh

1,900,000/m2 1,278m2
Xã Phước Khánh