Phú Đông

Duy Nguyễn

Chỉ còn lại duy nhất 1 lô đất vườn

2,600,000/m2 1,113m2
Xã Phú Đông
Duy Nguyễn
Duy Nguyễn

Đất vườn sát vách tái định cư Phú Đông

2,500,000/m2 12,518m2
Xã Phú Đông
Duy Nguyễn

Đất biệt thự xã Phú Đông

5,800,000/m2 1,000m2
Xã Phú Đông